מחירון שירותי תפעול

תשלום שכר הטרחה המבוקש לכל שירות עומד בתקנות הפיקוח על הביטוח ונבחן על ידי עו"ד טובי פארי המומחית בתחום הביטוח. המחירון מתבסס על תעריפים מקובלים בקרב סוכני ביטוח הגובים שכר טרחה עבור השירותים שהם מעניקים למבוטחים.

מיום תחילת הרפורמות החדשות בענף הביטוח גדלה מחד מחויבות סוכני הביטוח כלפי הלקוחות ומאידך הוקטנו העמלות שהתקבלו מחברות הביטוח, התווספו דרישות רגולטוריות מסוכני הביטוח הגוזלות זמן רב מצד הסוכן וצוות המשרד. עמידה בדרישות בהתאם לתקנות החדשות כרוכה בעלויות תפעול רבות וזאת הסיבה שאנו נאלצים לגבות השתתפות בהוצאות הקשורות במתן השירותים המפורטים.

למבוטחים קיימת האפשרות לבצע את רוב הפעולות ישירות מול מוקדי השירות של חברות הביטוח. אנו מחויבים למסור לכל מבוטח, שמעוניין את מספרי הטלפונים והמידע להתקשרות ולהזמנת השירותים. יחד עם זאת, חובתנו לומר למבוטח כי קבלת מידע ותיעוד מקצועי מחברות הביטוח כרוך לא פעם בזמן יקר ולא תמיד עונה על הצרכים הספציפיים והזמינות הנדרשת.

השירותים שאנו מעניקים הינם מקצועיים, מדויקים, מהירים ויצירתיים, בהתאם לצרכים יחד עם אוזן קשבת ויחס אישי. במשוואת עלות מול תועלת השירות בתשלום נותן ערך מוסף. קבלת התשלום מחייבת את סוכן הביטוח לאובייקטיביות תוך נאמנות ללקוח.

כמה עולה שירות פנסיוני או פיננסי?

***ניתן כיום להוציא את המידע על הכיסויים הביטוחיים מאתר "הר הביטוח", בחינם ובצורה פשוטה, ואת המידע הפנסיוני , ניתן להוציא בעלות נמוכה של 18 ₪ בלבד, מהאתר של המסלקה הפנסיונית***

 • ניתוח תיק ביטוח ופנסיה ₪1,500

  הכולל איתור תוכניות ביטוח קיימות, וניתוחן, הצלבה בין נתוני משרד האוצר להעתקי הפוליסות והכנת דוח מסכם מפורט (נתוני הר הביטוח, מסלקה פנסיונית וחברות הביטוח) ופגישה בת 45 דק על הממצאים.

 • בדיקת פוליסות הביטוח ₪750

  בדיקת פוליסות הביטוח כפי שמופיעות במסלקה הפנסיונית ומתן המלצות (תכנון פנסיוני / בדיקת תיק ביטוח) ובתנאי שאין הסוכן מקבל עמלה מהיצרן עבור המוצר הפנסיוני-הנבדק—

 • פדיון פוליסות ₪250-350

  פדיון פוליסות פרט / מנהלים /פנסיה / קרן השתלמות (ובתנאי שלאחר פדיון הפוליסה מבוטלת / לא מתקבלות עמלות בגין המוצר שבוצע בו הפדיון)

 • טיפול בתביעות ₪350 לשעת עבודה

  מחיר לפי שעות עבודה

 • ניודים ₪250-350

  בתנאי שהסוכן לא מקבל עמלות מהיצרן / מבית ההשקעות

 • קבלת מידע ₪100-150 למסמך

  קבלת מידע לפי בקשת לקוח מחברת ביטוח / בית השקעות ובתנאי שאברון לא הסוכן במוצר זה.(לדוגמא: אישור מס שנתי, דוח הפקדות, העתק פוליסה, מסמכים מתוך התיק וכד)

 • פגישת שרות במשרד ₪250-350

  מעבר לפגישה שהסוכן מחויב לעשות אחת לשנתיים

 • פתיחת קרן פנסיה – ברירת מחדל ₪250-350

  ובתנאי שהסוכן לא מקבל עמלה

 • תכנון פרישה ₪3000-5000 + מע"מ

  לפי חישוב בסיס של 500 ₪ לשעת עבודה

 • טיפול לפי שעת עבודה ₪350
המחירים אינם כוללים מע"מ

***ניתן כיום להוציא את המידע על הכיסויים הביטוחיים מאתר "הר הביטוח", בחינם ובצורה פשוטה, ואת המידע הפנסיוני , ניתן להוציא בעלות נמוכה של 18 ₪ בלבד, מהאתר של המסלקה הפנסיונית***

 • ניתוח תיק ביטוח ופנסיה ₪1,500

  הכולל איתור תוכניות ביטוח קיימות, וניתוחן, הצלבה בין נתוני משרד האוצר להעתקי הפוליסות והכנת דוח מסכם מפורט (נתוני הר הביטוח, מסלקה פנסיונית וחברות הביטוח) ופגישה בת 45 דק על הממצאים.

 • בדיקת פוליסות הביטוח ₪750
 • פדיון פוליסות ₪250-350

  פדיון פוליסות פרט / מנהלים /פנסיה / קרן השתלמות (ובתנאי שלאחר פדיון הפוליסה מבוטלת / לא מתקבלות עמלות בגין המוצר שבוצע בו הפדיון)

 • טיפול בתביעות ₪350 לשעת עבודה

  מחיר לפי שעות עבודה

 • ניודים ₪250-350

  בתנאי שהסוכן לא מקבל עמלות מהיצרן / מבית ההשקעות

 • קבלת מידע ₪100-150 למסמך

  קבלת מידע לפי בקשת לקוח מחברת ביטוח / בית השקעות ובתנאי שאברון לא הסוכן במוצר זה (לדוגמא: אישור מס שנתי, דוח הפקדות, העתק פוליסה, מסמכים מתוך התיק וכד)

 • שעבוד פוליסה, עדכון מוטבים ₪100-150

 • פגישת שרות במשרד ₪250-350

  מעבר לפגישה שהסוכן מחויב לעשות אחת לשנתיים

 • טיפול בעזיבת עבודה ₪350-450

  טיפול בעזיבת עבודה (161, 161 א') קבלת בעלות

 • פתיחת קרן פנסיה – ברירת מחדל ₪250-350

  ובתנאי שהסוכן לא מקבל עמלה

 • תכנון פרישה ₪3000-5000 + מע"מ

  לפי חישוב בסיס של 500 ₪ לשעת עבודה

 • הלוואות ₪500

  לפי חישוב בסיס של 500 ₪ לשעת עבודה

 • טיפול לפי שעת עבודה ₪350
המחירים אינם כוללים מע"מ
Call Now Button